Thông báo v/v tổ chức Hội nghị Ban cán sự lớp năm học 2022-2023

Thông báo v/v tổ chức Hội nghị Ban cán sự lớp năm học 2022-2023

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Thông báo v/v tổ chức Hội nghị Ban cán sự lớp năm học 2022-2023:
Hội nghị Ban Cán sự lớp sẽ diễn ra tại Khu K9 - Đá Chông với 2 hoạt động:
  • Sáng: Hoạt động về nguồn - Tham quan khu di tích K9 - Đá Chông;
  • Chiều: Hội nghị BCSL.
- Thành phần: Lớp trưởng của cả 4 khóa.
Đề nghị lớp trưởng các lớp điền danh sách tham dự hội nghị theo link sau trước 16h ngày 22/11/2022:
Lưu ý: Lớp trưởng nào đã đăng ký đi thì không được phép vắng mặt để hạn chế ảnh hưởng đến việc Phòng CTSV bố trí xe ô tô và ăn trưa).