Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2022-2023 cho khóa K21 - TTĐPT

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2022-2023 cho khóa K21 - TTĐPT

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0

Học kỳ 1 năm học 2022-2023 Khoa sẽ mở môn học dành cho K21 - Ngành TTĐPT bao gồm:

  • 61FIT2CAL: Toán cao cấp
  • 61FIT2DMA: Toán rời rạc
  • 61FIT2PCO: Nguyên lý máy tính
  • 61FIT2PR1: Lập trình 1
  • 61MME2PCO: Tâm lý học truyền thông
  • 61MME2PMK: Nguyên lý Marketing
Nhà trường sẽ mở đăng ký thử vào ngày 02/08/2022. Lịch đăng ký chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 04/08/2022. Trong trường hợp môn học quá số lượng đăng ký, sinh viên đăng ký ở phần nguyện vọng trên trang qldt.