Thông báo v/v thi hết học phần các môn học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thông báo v/v thi hết học phần các môn học kỳ 1 năm học 2022-2023

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v thi cuối kỳ các môn học kỳ 1 năm học 2022-2023


Các môn thuộc học kỳ 1 năm học 2022-2023 sẽ được thi tập trung trong 3 tuần (từ ngày 19/12/2022 - 07/01/2023). Riêng môn 61FIT4IPR, 2 nhóm 01, 02 của môn 61FIT3SS1 và các sinh viên đăng ký thi sớm sẽ thi từ ngày 12-14/12/2022. Lịch thi tiết về từng môn thi, ca thi sẽ được thông báo sau.

Trân trọng.