Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2022-2023 ngành CNTT-CLC

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2022-2023 ngành CNTT-CLC

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2022-2023 ngành CNTT-CLC

Học kỳ 2 năm học 2022-2023 Khoa sẽ mở môn học dành cho Ngành CNTT hệ CLC bao gồm:

 • Khóa 2021
  • 62FIT2PST: Xác suất thống kê
  • 62FIT2DSA: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  • 62FIT2PRM: Quản lý dự án
  • 62FIT2CNE: Mạng máy tính
  • 62FIT2IIS: Nhập môn an toàn thông tin
  • 62FIT2PR2: Lập trình 2
 • Khóa 2020
  • 62FIT3BDM: Khai phá dữ liệu lớn
  • 62FIT3ISD: Thiết kế hệ thống thông tin
  • 62FIT3HCI: Tương tác Người-Máy
  • 62FIT3MPR: Lập trình cho thiết bị di động
  • 62FIT3NSE: An ninh mạng
  • 62FIT3SS2: Chuyên đề 2
Lịch đăng ký chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 20/12/2022. Trong trường hợp môn học quá số lượng đăng ký, sinh viên đăng ký ở phần nguyện vọng trên trang qldt.