Lịch thi hết môn Ứng dụng CNTT học kì 1, năm học 2022-2023

Lịch thi hết môn Ứng dụng CNTT học kì 1, năm học 2022-2023

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Lịch thi hết môn Ứng dụng CNTT học kì 1, năm học 2022-2023 cập nhật (thông tin chi tiết xem file đính kèm).

Attachment Thi THCS ki 1, 2022_2023.jpg