Thông báo danh sách xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Thông báo danh sách xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

File đính kèm là danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022. Sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân(ngày sinh, quê quán, tôn giáo...). Trong trường hợp có sai sót, sinh viên gửi email về địa chỉ: phuonghv@hanu.edu.vn. Deadline: 11h ngày 05/01/2023.