Thông báo v/v đăng ký thực tập cho sinh viên K19 ngành TTĐPT

Thông báo v/v đăng ký thực tập cho sinh viên K19 ngành TTĐPT

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo v/v đăng ký thực tập cho sinh viên K19 ngành TTĐPT

Sinh viên K19 ngành TTĐPT điền thông vào form sau để đăng ký đơn vị thực tập cho năm học 2022-2023

Deadline: đến hết ngày 06/02/2023

Form khảo sát: https://forms.gle/EgtVCJFYspMWuAex5