Thông báo v/v đăng ký khóa luận cho sinh viên K19 - Ngành CNTT và TTĐPT

Thông báo v/v đăng ký khóa luận cho sinh viên K19 - Ngành CNTT và TTĐPT

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo v/v đăng ký khóa luận cho sinh viên K19 - Ngành CNTT và TTĐPT

Sinh viên trong danh sách kèm theo đã được duyệt làm khóa luận năm học 2022-2023. Sinh viên truy cập đường link form và điền thông tin theo hướng dẫn.

Deadline: đến hết ngày 06/02/2023

Link form: https://forms.gle/rsM5P55c7HQj7vQR6