Thông báo kết quả thi hết môn Ứng dụng CNTT học kì 1, năm học 2022-2023

Thông báo kết quả thi hết môn Ứng dụng CNTT học kì 1, năm học 2022-2023

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Thông báo kết quả thi hết môn Ứng dụng CNTT học kì 1, năm học 2022-2023:
Đề nghị SV các Khoa xem kết quả thi hết môn Ứng dụng CNTT học kì 1, năm học 2022-2023 theo tài khoản cá nhân trên cổng thông tin đào tạo.

Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại VPK Khoa CNTT (Phòng 210, tòa nhà C) theo mẫu đính kèm.

Thời hạn phúc khảo: Từ ngày 06-08/02/2023.


(Chỉnh sửa bới Hoàng Việt Phương - bản gửi gốc Friday, 3 February 2023, 10:45 AM)