Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Hanu Test chuẩn đầu ra cho sinh viên hệ chính quy khóa 2019 - 2023 (Đợt 2), kỳ thi ngày 15 & 16 tháng 4 năm 2023

Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Hanu Test chuẩn đầu ra cho sinh viên hệ chính quy khóa 2019 - 2023 (Đợt 2), kỳ thi ngày 15 & 16 tháng 4 năm 2023

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Hanu Test chuẩn đầu ra cho sinh viên hệ chính quy khóa 2019 - 2023 (Đợt 2), kỳ thi ngày 15 & 16 tháng 4 năm 2023
1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
- Sinh viên chính quy khóa 2019 - 2023. Lưu ý:
o Sinh viên khối chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh: Thi tiếng Anh trình độ B2;
o Sinh viên ngành Truyền thông Doanh nghiệp dạy bằng tiếng Pháp: Thi tiếng Pháp trình độ B2;
o Sinh viên khối ngành ngôn ngữ: Thi thứ tiếng là chuyên ngành đào tạo mà sinh viên theo học - trình độ C1;
o Sinh viên khối ngành ngôn ngữ chất lượng cao: Thi thứ tiếng là chuyên ngành đào tạo mà sinh viên theo học - trình độ C2.
2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI
- Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội;
- Ngày thi: 15 tháng 4 năm 2023
o Thứ Bảy, ngày 15 tháng 4 năm 2023: thi các ngôn ngữ (trừ ngôn ngữ Anh).
o Chủ nhật, ngày 16 tháng 4 năm 2023: thi ngôn ngữ Anh.
o Buổi sáng: tập trung từ 07h15
o Buổi chiều: tập trung từ 13h00
3. ĐĂNG KÝ DỰ THI
- Thí sinh truy cập trang thông tin điện tử của Trung tâm Khảo thí để đăng ký trực tuyến: https://tec.hanu.vn/dangkythi
- Thí sinh lưu ý:
o Đọc kỹ quy định về ảnh chân dung. Thí sinh mang theo 02 ảnh chân dung (kích thước 3x4 cm). Mặt sau ảnh ghi rõ: họ tên, ngày sinh, số báo danh, cho vào bì thư và nộp lại cho cán bộ coi thi trước giờ thi;
o Kiểm tra email thường xuyên để có thông tin cập nhật về kỳ thi.
4. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ: từ ngày 22/02/2023 đến 16h00 ngày 05/4/2023.
5. LỆ PHÍ THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ
- Sinh viên chính quy các khóa: 500.000 đồng
- Các đối tượng tự do có nhu cầu đăng ký dự thi: 1.800.000 đồng
- Thí sinh nộp lệ phí thi bằng hình thức chuyển khoản theo email hướng dẫn khi đăng ký thi hoặc hướng dẫn tại website: