Thông báo v/v nhận đơn không tính kết quả học phần tự chọn

Thông báo v/v nhận đơn không tính kết quả học phần tự chọn

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v nhận đơn không tính kết quả học phần tự chọn

Sinh viên có nguyện vọng làm đơn xin không tính kết quả học phần tự chọn nộp đơn qua Hanu Connection.

Deadline: 11h ngày 27/05/2023.