Thông báo kết quả Chương trình học cùng doanh nghiệp năm học 2022 - 2023

Thông báo kết quả Chương trình học cùng doanh nghiệp năm học 2022 - 2023

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0

Khoa CNTT thông báo điểm và danh sách sinh viên đăng ký chuyển đổi điểm học phần trong Chương trình học cùng doanh nghiệp năm học 2022 - 2023:

  • Danh sách sinh viên được chọn tham gia chương trình đợt I (tháng 7 - 12/2022) và đợt II (tháng 1 - 6/2023)
  • Bảng điểm của sinh viên
  • Danh sách đăng ký quy đổi điểm các học phần đã được phê duyệt
Từ ngày 30 - 31/5/2023, sinh viên đã được duyệt chuyển đổi điểm cần kiểm tra thông báo thu học phí trên trang Quản lý đào tạo (đăng nhập bằng tài khoản của sinh viên). Điểm quy đổi sẽ được cập nhật sau khi sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí của các học phần đã đăng ký quy đổi điểm.

Điểm của học phần thực tập tốt nghiệp sẽ được chấm theo đánh giá của doanh nghiệp và báo cáo thực tập.

Trong trường hợp sinh viên có thắc mắc về:

  • Đóng học phí: Liên hệ thày trợ lý giáo vụ Hoàng Việt Phương (P. 210C)
  • Điểm học phần và danh sách đăng ký chuyển đổi: Liên hệ thày Nguyễn Xuân Thắng (nxthang@hanu.edu.vn)
Khoa CNTT