Thông báo danh sách phòng thi MAM

Thông báo danh sách phòng thi MAM

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách phòng thi MAM

  • Thời gian: 8:30-10:00 ngày thứ 2, 29/05/2023
  • Địa điểm: 302E, 305E
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng phòng thi.