Thông báo danh sách phòng thi GLM

Thông báo danh sách phòng thi GLM

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách phòng thi GLM

  • Thời gian: 14:00-15:30 ngày thứ 5, 01/06/2023
  • Địa điểm: 712C, 708C
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng phòng thi.