Thông báo danh sách sinh viên được nhận chế độ hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023.

Thông báo danh sách sinh viên được nhận chế độ hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023.

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2022 dự kiến được nhận chế độ hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP học kỳ 2 năm học 2022-2023.