Thông báo danh sách phòng thi PRM-CLC

Thông báo danh sách phòng thi PRM-CLC

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo danh sách phòng thi PRM-CLC

  • Thời gian: 8:00-10:00 ngày thứ 5, 08/06/2023
  • Địa điểm: 608C, 612C
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng phòng thi.