Thông báo danh sách phòng thi PRM

Thông báo danh sách phòng thi PRM

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách phòng thi PRM

  • Thời gian: ngày thứ 5, 08/06/2023
    • Ca 1: 8:00-9:40
    • Ca 2: 9:40-11:20
  • Địa điểm: 608C, 612C, 708C, 712C
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng ca thi.