Thông báo v/v khảo sát các học phần thuộc HK 2 năm học 2022-2023

Thông báo v/v khảo sát các học phần thuộc HK 2 năm học 2022-2023

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo v/v khảo sát các học phần thuộc HK 2 năm học 2022-2023

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, Nhà trường có mở khảo sát một số học phần thuộc học kỳ 2 năm học 2022-2023. Đề nghị các sinh viên đã đăng ký các học phần sau tham gia khảo sát của nhà trường.
 • Học phần ngành Công nghệ thông tin
  • 61FIT2IIS: Nhập môn an toàn thông tin
  • 61FIT3SE2: Công nghệ phần mềm 2
 • Học phần ngành Công nghệ thông tin - Chất lượng cao
  • 62FIT2DSA: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  • 62FIT3MPR: Lập trình cho thiết bị di dộng
 • Học phần ngành Truyền thông đa phương tiện
  • 61MME2MRE: Nghiên cứu Marketing
  • 61MME3BRA: Xây dựng và quản trị thương hiệu
Sinh viên tham gia khảo sát qua đường link sau:
Khảo sát trên là BẮT BUỘC đối với sinh viên đã đăng ký học môn học trên.
Trân trọng.