Thông báo danh sách phòng thi VCO

Thông báo danh sách phòng thi VCO

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách phòng thi VCO

  • Thời gian: 14:00-15:30 ngày thứ 5, 08/06/2023
  • Địa điểm: 105D1, 106D1, 417C
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng phòng thi.