Thông báo danh sách phòng thi MPR-CLC

Thông báo danh sách phòng thi MPR-CLC

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách phòng thi MPR-CLC

  • Thời gian: 14:00-15:30 ngày thứ 6, 09/06/2023
  • Địa điểm: 608C, 708C
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng phòng thi.