Thông báo danh sách phòng thi PR2

Thông báo danh sách phòng thi PR2

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo danh sách phòng thi PR2

  • Thời gian: ngày thứ 2, 12/06/2023
    • Ca 1: 8:30-10:00
    • Ca 2: 10:10-11:40
  • Địa điểm: 608C, 612C, 708C, 712C, 409D2
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng ca thi.