Thông báo danh sách phòng thi PR2-CLC

Thông báo danh sách phòng thi PR2-CLC

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo danh sách phòng thi PR2-CLC

  • Thời gian: 8:30-10:00 ngày thứ 2, 12/06/2023
  • Địa điểm: 608C, 612C
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng phòng thi.