Thông báo danh sách phòng thi CNE-CLC

Thông báo danh sách phòng thi CNE-CLC

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo danh sách phòng thi CNE-CLC

  • Thời gian: 8:00-9:00 ngày thứ 3, 13/06/2023
  • Địa điểm: 417C, 406C, 412C
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng phòng thi.