Thông báo danh sách phòng thi CNE

Thông báo danh sách phòng thi CNE

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo danh sách phòng thi CNE

  • Thời gian: ngày thứ 3, 13/06/2023
    • Ca 1: 8:00-9:00
    • Ca 2: 9:10-10:10
    • Ca 3: 10:20-11:20
  • Địa điểm: 406C, 412C, 417C, 105D1, 106D1
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng ca thi.