Thông báo danh sách phòng thi DSA

Thông báo danh sách phòng thi DSA

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách phòng thi DSA

  • Thời gian: ngày thứ 3, 13/06/2023
    • Ca 1: 14:00-15:00
    • Ca 2: 15:10-16:10
  • Địa điểm: 302E, 305E, 402E, 405E
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng ca thi.