Thông báo danh sách phòng thi DSA-CLC

Thông báo danh sách phòng thi DSA-CLC

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo danh sách phòng thi DSA-CLC

  • Thời gian: ngày thứ 4, 14/06/2023
    • Ca 1: 8:00-9:30
    • Ca 2: 9:40-11:10
  • Địa điểm: 417C
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng ca thi.