Thông báo kết quả chấm bài thu hoạch - Tuần SHCD giữa khóa đối với sinh viên các khóa 2020 và 2021

Thông báo kết quả chấm bài thu hoạch - Tuần SHCD giữa khóa đối với sinh viên các khóa 2020 và 2021

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Phòng CTSV&QHDN thông báo kết quả chấm bài thu hoạch - Tuần SHCD giữa khóa đối với sinh viên các khóa 2020 và 2021 (file đính kèm).  Đối với những sinh viên có bài làm không đạt hoặc không nộp bài sẽ phải học lại vào năm sau.
Mọi thắc mắc của sinh viên được giải quyết trong giờ hành chính từ ngày 15/6 đến ngày 16/06/2023 tại phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp (Phòng 102 nhà B, gặp cô Vương Thị Thu Hằng)