Thông báo danh sách phòng thi NSE-CLC

Thông báo danh sách phòng thi NSE-CLC

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo danh sách phòng thi NSE-CLC

  • Thời gian: ngày thứ 4, 21/06/2023
    • Ca 1: 14:00 - 15:00
    • Ca 2: 15:10 - 16:10
  • Địa điểm: 417C
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng ca thi.