Thông báo về việc tổ chức Thực tập năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc tổ chức Thực tập năm học 2023 - 2024

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0

Khoa CNTT thông báo về việc tổ chức Thực tập năm học 2023 - 2024 của sinh viên khóa 2020 và các khóa trước chưa hoàn thành học phần thực tập nghề nghiệp như sau:

A. Dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin:

Sinh viên cần đọc và hoàn thành form tại link sau:

https://forms.gle/XfN9SocvaUe4D21a6

B. Dành cho sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện:

- Sinh viên Khóa 2019 chưa hoàn thành học phần thực tập và có kế hoạch thực tập trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 12/2023 cần hoàn thành form tại link sau:

https://forms.gle/DvzqXKw9rJG9ag6A9

- Sinh viên Khóa 2020 và các khóa trước thực tập trong khoảng thời gian từ tháng 1 - 6/2024, Khoa sẽ có thông báo hướng dẫn trên LMS trong tháng 11/2023.

C. Thời hạn hoàn thành điền form

Ngày 15/7/2023.

D. Slide thông tin về hoạt động thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp

Gửi kèm thông báo này là Slide thông tin dành cho Sinh viên ngành CNTT; ngành CNTT CLC và ngành TT ĐPT.


Khoa CNTT đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Trân trọng,

NXThang