Thông báo v/v đăng ký học GDQP và AN cho sinh viên tiến độ nhanh Khóa 2022

Thông báo v/v đăng ký học GDQP và AN cho sinh viên tiến độ nhanh Khóa 2022

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v đăng ký học GDQP và AN cho sinh viên tiến độ nhanh Khóa 2022

Do các bạn học tiến độ nhanh của K2022 (đang học cùng K2021) sẽ bắt đầu học năm 3 từ giữa tháng 8 nên không học GDQP & AN cùng K2022. Phòng QLĐT đã đề nghị với Trung tâm GDQP & AN cho các em học cùng đợt tháng 7 (với trường khác) và đã đc trung tâm đồng ý. Nhà trường đề nghị các em SV học tiến độ nhanh đăng kí theo link dưới đây:
Các SV các khóa trước học lại cũng có thể đăng kí đi học đợt này để tránh trùng lịch học năm mới.
Thời gian đăng ký trước 17h chiều nay.