Quyết định về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019, 2020, 2021, 2022 học kỳ 2 năm học 2022-2023

Quyết định về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2019, 2020, 2021, 2022 học kỳ 2 năm học 2022-2023

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Phòng CTSV&QHDN thông báo:

  1. Quyết định số 1868/QĐ-ĐHHN V/v MGHP học kỳ 2 năm học 2022-2023 cho sinh viên khóa 2019, 2020, 2021, 2022 (file đính kèm).
  2. Quyết định số 1869/QĐ-ĐHHN V/v bổ sung danh sách MGHP học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên khóa 2022 (file đính kèm).

Nhà trường sẽ chuyển khoản tiền qua tài khoản ngân hàng cho sinh viên từ ngày 29/6 – 07/7/2023.

Trân trọng.