Thông báo v/v phúc khảo các học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thông báo v/v phúc khảo các học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo v/v phúc khảo các học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023

Sinh viên có nguyện vọng phúc khảo điểm cuối kỳ các học phần thuộc học kỳ 1 năm học 2022-2023 nộp đơn (theo mẫu đính kèm) về VPK, P210C.

Thời gian nhận đơn: Từ 14h ngày 20/07 đến 16h ngày 27/07