THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN KỲ I, NĂM 2023-2024

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN KỲ I, NĂM 2023-2024

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN KỲ I, NĂM 2023-2024
Căn cứ Khung thời gian năm học 2023 - 2024, Nhà trường thông báo kế hoạch, thời gian đăng ký học phần (ĐKHP) học kỳ I năm học 2023 - 2024 cho sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy như sau:
I. Kế hoạch ĐKHP học kỳ I năm học 2023 - 2024:
1. Các đơn vị đào tạo xây dựng Thời khóa biểu (TKB), kế hoạch đăng ký mở lớp và chuyển Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Quản trị trước 17h00 ngày 14/7/2023.
2. Sinh viên các khóa xem danh sách các học phần được mở trong học kỳ này, đăng ký học phần trực tuyến tại website http://qldt.hanu.edu.vn theo lịch sau:
⏰Đợt đăng ký chính thức
1. Khóa 2020 và các khóa trước: 26/7/2023
2. Khóa 2021: 27/7/2023
3. Khóa 2022: 28/7/2023
4. Tất cả các khóa: 29/7/2023
⏰Đợt đăng ký bổ sung(Chỉ được đăng ký thêm, không được hủy): 05/8/2023
Lưu ý: Thời gian đăng ký: Từ 8 giờ 00 đến 24 giờ 00.
- Kết thúc đợt đăng ký chính thức, Nhà trường sẽ hủy các lớp không đủ số lượng sinh viên đăng ký. Sinh viên cần phải kiểm tra TKB để biết chính xác kết quả đăng ký và đăng ký bổ sung (nếu có nguyện vọng).
- Đối với các lớp học phần đã hết chỗ, Nhà trường sẽ căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên và các điều kiện khác để mở thêm lớp trong đợt đăng ký bổ sung.
3. Cố vấn học tập (CVHT) duyệt kết quả đăng ký ngày 01 và 02/8/2023.
II. Những chú ý khi ĐKHP:
1. Sinh viên liên hệ với các thày cô CVHT để được hướng dẫn ĐKHP theo chương trình đào tạo của mỗi ngành và để được tư vấn các vấn đề liên quan trong thời gian ĐKHP.
2. Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website http://qldt.hanu.vn để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình ĐKHP, đọc kỹ hướng dẫn ĐKHP để tránh tình trạng học phần được chọn/hủy chưa lưu vào cơ sở dữ liệu.
3. Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên ĐKHP sai quy định, sinh viên nợ học phí.