Thông báo v/v đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K20 ngành CNTT, CNTT-CLC và TTĐPT

Thông báo v/v đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K20 ngành CNTT, CNTT-CLC và TTĐPT

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo v/v đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K20 ngành CNTT, CNTT-CLC và TTĐPT

Điều kiện đăng ký Khóa luận tốt nghiệp
 • Điểm TBC học tập hệ 4 tính đến hết năm học thứ 3 ≥ 3.0
 • Điểm TBC các học phần chuyên ngành hệ 4 tính đến hết năm học thứ 3 ≥ 3.0
 • Số Tín chỉ tích lũy (TCTL) đạt 75% số tín chỉ của Chương trình đào tạo
  • Ngành CNTT và CNTT-CLC: >= 106 tín chỉ
  • Ngành TTĐPT: >=107 tín chỉ
Tiêu chí xét duyệt đăng ký Khóa luận tốt nghiệp
 • Số lượng sinh viên được duyệt không vượt quá 20% tổng số sinh viên toàn khóa. Đối với K20 năm học 2023-2024, số lượng sinh viên được duyệt tối đa như sau
  • Ngành CNTT: 42 sinh viên
  • Ngành CNTT-CLC: 11 sinh viên
  • Ngành TTĐPT: 17 sinh viên
 • Trong trường hợp số lượng đăng ký nhiều hơn số lượng trên, Khoa sẽ duyệt theo tiêu chí từ cao đến thấp của điểm TBC các học phần chuyên ngành.
Cách thức đăng ký Khóa luận tốt nghiệp
Danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký Khóa luận tốt nghiệp sinh viên xem ở file đính kèm.