Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2023-2024 cho K20 - CNTT

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2023-2024 cho K20 - CNTT

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2023-2024 cho K20 - CNTT

Học kỳ I năm học 2023-2024 Khoa sẽ mở đăng ký môn học dành cho K20 - CNTT bao gồm:

  • 2 môn thay thế cho luận văn tốt nghiệp
61FIT4MLA: Máy học và ứng dụng
61FIT4ATI: Các chủ đề mới trong CNTT
Những sinh viên có dự định làm khóa luận tốt nghiệp chưa đăng ký môn thay thế. Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận sẽ được upload lên LMS trước ngày 05/08/2023. Đối với những sinh viên không được duyệt làm khóa luận sẽ đăng ký bổ sung vào ngày 05/08/2023.

  • Các môn thuộc các định hướng
61FIT4SPM: Quản lý dự án phần mềm - Định hướng CNPM
61FIT4EIS: Các hệ thống thông tin doanh nghiệp - Định hướng HTTT + Tự chọn định hướng mạng
61FIT3JSD: Phát triển phần mềm Java - Tự chọn CNPM + HTTT
61FIT3DSY: Hệ thống phân tán - Tự chọn HTTT + Mạng
Nhà trường sẽ mở đăng ký thử vào ngày 24/07/2023. Lịch đăng ký chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 26/07/2023.