Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2023-2024 cho khóa K21 - TTĐPT

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2023-2024 cho khóa K21 - TTĐPT

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

 Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2023-2024 cho khóa K21 - TTĐPT

Học kỳ 1 năm học 2023-2024 Khoa sẽ mở môn học dành cho K21 - Ngành ĐPT bao gồm:

  • Các môn bắt buộc áp dụng cho toàn khóa
61FIT3SAD: Phân tích thiết kế hệ thống
61FIT3DBS: Hệ thống cơ sở dữ liệu
- 61FIT3CGR: Đồ họa máy tính (nhóm 02.2021, không đăng ký vào nhóm 01.2021)
- 61FIT3WPR: Lập trình WEB (nhóm 02.2021, không đăng ký vào nhóm 01.2021)
61MME3SM1: Chuyên đề truyền thông đa phương tiện 1

  • Các môn tự chọn áp dụng cho toàn khóa (Chọn 1 trong 3 môn)
61FIT2AIN: Trí tuệ nhân tạo
- 61MME3CCO: Truyền thông doanh nghiệp
- 61MME3SMC: Marketing dịch vụ và quản trị quan hệ khách hàng
Sinh viên lưu ý chọn đúng nhóm của ngành mình, nếu đăng ký nhầm sẽ bị hủy đăng ký. Nhà trường sẽ mở đăng ký thử vào ngày 24/07/2023. Lịch đăng ký chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 26/07/2023. Trong trường hợp môn học quá số lượng đăng ký, sinh viên đăng ký ở phần nguyện vọng trên trang qldt.