Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2023-2024 cho khóa K20 - CNTT hệ CLC

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2023-2024 cho khóa K20 - CNTT hệ CLC

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Học kỳ 1 năm học 2023-2024 Khoa sẽ mở môn học dành cho K20 - Ngành CNTT hệ CLC bao gồm:

2 môn thay thế khóa luận:

  • 62FIT4MLA: Học máy và ứng dụng
  • 62FIT4ATI: Các chủ đề mới trong CNTT
2 môn học phải chọn
  • 62FIT4NAD: Quản trị mạng
  • 62FIT4EBU: Kinh doanh điện tử
Nhà trường sẽ mở đăng ký thử vào ngày 24/07/2023. Lịch đăng ký chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 26/07/2023. Trong trường hợp môn học quá số lượng đăng ký, sinh viên đăng ký ở phần nguyện vọng trên trang qldt.