Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2023-2024 cho khóa K22 - TTĐPT

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2023-2024 cho khóa K22 - TTĐPT

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2023-2024 cho khóa K22 - TTĐPT

Học kỳ 1 năm học 2023-2024 Khoa sẽ mở môn học dành cho K22 - Ngành TTĐPT bao gồm:

  • 61FIT2DMA: Toán rời rạc (Nhóm DPT.22, không đăng ký nhóm 01.2022)
  • 61FIT2PCO: Nguyên lý máy tính (Nhóm DPT.22, không đăng ký nhóm 01.2022)
  • 61FIT2PR1: Lập trình 1
  • 61MME2COT: Lý thuyết truyền thông
  • 61MME2PMK: Nguyên lý Marketing
  • 61FIT2RES: Phương pháp nghiên cứu khoa học (Nhóm DPT.22, không đăng ký nhóm 01.2022)
Nhà trường sẽ mở đăng ký thử vào ngày 24/07/2023. Lịch đăng ký chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 26/07/2023. Trong trường hợp môn học quá số lượng đăng ký, sinh viên đăng ký ở phần nguyện vọng trên trang qldt.