Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2023-2024 cho khóa K22 - CNTT hệ CLC

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2023-2024 cho khóa K22 - CNTT hệ CLC

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2023-2024 cho khóa K22 - CNTT hệ CLC

Học kỳ 1 năm học 2023-2024 Khoa sẽ mở môn học dành cho K22 - Ngành CNTT hệ CLC bao gồm:

  • 62FIT2CAL: Toán cao cấp
  • 62FIT2DMA: Toán rời rạc
  • 62FIT2RES: Phương pháp nghiên cứu khoa học
  • 62FIT2PCO: Nguyên lý máy tính
  • 62FIT2POP: Nguyên lý hệ điều hành
  • 62FIT2PR1: Lập trình 1
Nhà trường sẽ mở đăng ký thử vào ngày 24/07/2023. Lịch đăng ký chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 26/07/2023. Trong trường hợp môn học quá số lượng đăng ký, sinh viên đăng ký ở phần nguyện vọng trên trang qldt.