Thông báo v/v đăng ký định hướng cho K21 ngành CNTT

Thông báo v/v đăng ký định hướng cho K21 ngành CNTT

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v đăng ký định hướng cho K21 ngành CNTT

Đề nghị toàn bộ sinh viên K21 ngành CNTT thực hiện phiếu khảo sát theo đường link dưới đây để đăng ký định hướng chuyên ngành.

Link khảo sát: https://forms.gle/LHe2vbv2YA63oqwn8


- Sinh viên hệ CLC và ngành TTĐPT không tham gia khảo sát này

 

Deadline: 11h ngày 25/07/2023