Thông báo v/v cập nhật định hướng cho K20 ngành CNTT

Thông báo v/v cập nhật định hướng cho K20 ngành CNTT

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v cập nhật định hướng cho K20 ngành CNTT

Đề nghị toàn bộ sinh viên K20 ngành CNTT thực hiện phiếu khảo sát theo đường link dưới đây để cập nhật thông tin định hướng chuyên ngành. Đối với những sinh viên có nguyện vọng thay đổi định hướng, đề nghị sinh viên chọn định hướng muốn chuyển sang.

Link khảo sát: https://forms.gle/hsw4XnKoa5umGF4H8

Lưu ý:

- Sinh viên dùng mail nhà trường cấp để thực hiện khảo sát trên.

- Sinh viên hệ CLC không tham gia khảo sát này

 

Deadline: 11h ngày 25/07/2023