Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2023-2024

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2023-2024

Sau khi kết thúc ngày đăng ký thử (24/07/2023), Khoa có 1 số lưu ý cho sinh viên về việc đăng ký học kỳ 1 năm học 2023-2024 như sau:

- Những sinh viên đăng ký làm KLTN sẽ tạm thời chưa đăng ký các học phần thay thế KLTN (Danh sách môn cụ thể sinh viên theo dõi tại thông báo của từng Khóa, Ngành)

- Học phần Đa phương tiện (61FIT3MUL) sinh viên 2 ngành CNTT và TTĐPT có thể đăng ký ở cả 2 nhóm 01.2021 và 02.2021

- Thời khóa biểu đã có điều chỉnh 1 chút để giảm 1 số trường hợp bị trung lịch. Sinh viên có theo dõi thời khóa biểu cập nhật sau 17h chiều nay.

- File đính kèm là khung chương trình của các ngành đào tạo, sinh viên tham khảo để nắm được danh sách học phần tự chọn cần học.