Thông báo v/v huỷ nhóm học phần, tổ thực hành

Thông báo v/v huỷ nhóm học phần, tổ thực hành

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v huỷ nhóm học phần, tổ thực hành

Căn cứ vào quy định của nhà trường về sĩ số tối thiểu của nhóm học phần/tổ thực hành, một số lớp thực hành đã bị huỷ do số lượng đăng ký quá ít. Một số sinh viên đã được điều chuyển sang tổ thực hành khác cùng học phần. 

Sinh viên kiểm tra lại thời khoá biểu để cập lại lớp học.

Trân trọng