SS1 Fall2023 Lớp 1-2-4-5 của thầy Ngọc

SS1 Fall2023 Lớp 1-2-4-5 của thầy Ngọc

Bởi Trinh Bao Ngoc -
Số lượng các câu trả lời: 0

Dear all,

Sinh viên các lớp 1-2-4-5 join vào lớp trên MS Team theo code sau: ndb9w58

Thời gian bắt đầu chung: 17:00 (chứ không phải 17:20), link của meeting sẽ được post trong từng channel.

Lịch cụ thể: 

  • SS1 01: 17:00 Thứ 2 hàng tuần
  • SS1 02: 17:00 Thứ 3 hàng tuần
  • SS1 04: 17:00 Thứ 4 hàng tuần (xếp lại so với lịch của khoa - cụ thể sẽ trao đổi sau)
  • SS1 05: 17:00 Thứ 6 hàng tuần

Dr. Trinh Bao Ngoc