Thông báo v/v enrol các nhóm SS1 ngành CNTT

Thông báo v/v enrol các nhóm SS1 ngành CNTT

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v enrol các nhóm SS1 ngành CNTT

Sinh viên enrol vào các nhóm SS1 bằng code sau: F2023#SS1. Sinh viên lưu enrol vào đúng nhóm đã đăng ký.

Trân trọng.