Thông báo v/v đăng ký khóa luận cho sinh viên K20 - Ngành CNTT, CNTT-CLC và TTĐPT

Thông báo v/v đăng ký khóa luận cho sinh viên K20 - Ngành CNTT, CNTT-CLC và TTĐPT

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v đăng ký khóa luận cho sinh viên K20 - Ngành CNTT, CNTT-CLC và TTĐPT

Sinh viên trong danh sách kèm theo đã được duyệt làm khóa luận năm học 2023-2024. Sinh viên truy cập đường link form và điền thông tin theo hướng dẫn.

Deadline: đến hết ngày 19/09/2023

Link form: https://forms.gle/bc1Jen7gSRJDenkJ6