Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ HANU Test chuẩn đầu ra

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ HANU Test chuẩn đầu ra

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ HANU Test chuẩn đầu ra

1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

 • Sinh viên chính quy khóa 2020 - 2024.

  • Sinh viên khối chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh: Thi tiếng Anh trình độ B2;

  • Sinh viên ngành Truyền thông Doanh nghiệp dạy bằng tiếng Pháp: Thi tiếng Pháp trình độ B2;

  • Sinh viên khối ngành ngôn ngữ: Thi thứ tiếng là chuyên ngành đào tạo mà sinh viên theo học - trình độ C1;

  • Sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc chất lượng cao: Thi tiếng Trung Quốc trình độ C2.

 • Sinh viên chính quy các khóa khác.

 • Các đối tượng tự do có nhu cầu đăng ký dự thi.

2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI

 • Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội

 • Thời gian thi: Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày 14 & 15 tháng 10 năm 2023

 • Thứ Bảy, ngày 14 tháng 10 năm 2023: thi các ngôn ngữ (trừ ngôn ngữ Anh). 

 • Chủ nhật, ngày 15 tháng 10 năm 2023: thi ngôn ngữ Anh.

3. ĐĂNG KÝ DỰ THI

 - Đăng ký dự thi trên hệ thống TECOMS tại https://tec.hanu.vn/dangkythi

4. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ: từ ngày 19/09/2023 đến 16h00 ngày 10/10/2023.

Thông báo chi tiết tại file đính kèm.