Yêu cầu lựa chọn phương án thực tập

Yêu cầu lựa chọn phương án thực tập

by Trinh Bao Ngoc -
Number of replies: 0

Internship

Dear students,

Các sinh viên đã đăng ký thực tập trong kỳ tới cần khẩn trương điền vào form khảo sát (sẽ dùng để chính thức phân công thực tập). Sinh viên nếu lựa chọn phương án thực tập từ đơn vị khoa giới thiệu nếu không đỗ có thể chuyển sang phương án tự mình tìm đơn vị thực tập. Lưu ý vị trí / nội dung thực tập phải liên quan tới chuyên môn học, khoa sẽ verify việc này và có thể từ chối kết quả thực tập của bạn nếu vị trí / nội dung thực tập không đạt yêu cầu.

URL survey: click here

Due date cho điền vào survey: 23:00, 26.11.2023

Ngoctb