Thông báo Về việc niêm yết danh sách sinh viên dự kiến được nhận hỗ trợ chi phí học tập năm 2023 theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg đối với sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2020,2021,2022 và 2023

Thông báo Về việc niêm yết danh sách sinh viên dự kiến được nhận hỗ trợ chi phí học tập năm 2023 theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg đối với sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2020,2021,2022 và 2023

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Thông báo Về việc niêm yết danh sách sinh viên dự kiến được nhận hỗ trợ chi phí học tập năm 2023 theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg đối với sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2020,2021,2022 và 2023 (xem file đính kèm). 

Thời gian giải quyết thắc mắc: 30/11 đến 08/12/2023.