V/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 – 2023 cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2020, 2021, 2022

V/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 – 2023 cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2020, 2021, 2022

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo V/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 – 2023 cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2020, 2021, 2022 (file đính kèm). 

Nhà trường dự kiến sẽ chuyển khoản tiền HBKKHT qua tài khoản ngân hàng BIDV của sinh viên từ ngày 04/12 – 11/12/2023.